www.thomas-iversen.dk © 2010                    

 

 

 

Behandlingens omfang og forløb

 

  • En konsultation vil normalt være af 45 - 50 minutters varighed.
  • Første konsultation kan evt. være af dobbelt varighed.
  • Ved behandlingens start vil der blive givet et skøn over behandlingens længde.
  • Ved hurtig behandling af akutte belastningsreaktioner vil forholdsvis få konsultationer ofte være tilstrækkelige.
  • Ved behandling af kriser og belastningsreaktioner, der har stået på i nogen tid, vil længere forløb ofte være hensigtsmæssige.

 

 

 

 

 

 

Læs mere om:

 

Symptomer »

Metode »

Behandlingens forløb »

Tidsbestilling »