www.thomas-iversen.dk © 2010                    

 

 

 

Om supervisionsforløbene

 

Kurserne henvender sig til

  • Psykologer, der arbejder med terapeutiske samtaler eller tilsvarende klientkontakt
  • Supervisorer
  • Konsulenter for institutioner, afdelinger og andre personalegrupper.


Kurserne fokuserer på professionel relationskompetence. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra det daglige psykologarbejde, og der lægges vægt på at udvikle deltagernes egne ressourcer, kreativitet og personlige stil. Et centralt tema er arbejdet med den professionelle kontakt til klienten, klientsystemet eller samarbejdspartneren som det grundlæggende udgangspunkt for al psykologisk intervention. Deltagernes praksis gøres til genstand for teoretiske refleksioner.

Nogle kurser afholdes i Århus og strækker sig over nogle måneder. Her kan sager følges over tid.
Andre kurser afholdes som ugekurser ved Middelhavet, hvor der er større mulighed for uforstyrret fordybelse. Denne kursustype afvikles i den såkaldte ”lavsæson”, hvor opholdsudgifterne er lave, og hvor vejret kan byde på overraskelser. Da der er en del omkostninger forbundet med disse kurser, planlægges de først endeligt, når et passende antal deltagere har vist interesse.

Af hensyn til opnåelse af autorisation planlægges kurserne i Århus til 60 timer med en gruppestørrelse på max. 5, hvilket kan opfylde et krav om 40 (omregnede) timers supervision. Deltagerne i Kreta kurserne kan evt. aftale yderligere timer efter hjemkomsten, således at man også her kan komme op på 40 (omregnede) timers supervision.

Supervisionsforløb, svarende til de her annoncerede, har tidligere været anvendt i forbindelse med opnåelse af autorisation og specialistuddannelser. Da både regler vedrørende autorisation og regler vedrørende specialistuddannelser løbende revideres, må hver enkelt supervisand opfordres til at undersøge, hvad der er aktuelt og relevant i det konkrete tilfælde.

 

 

 

Læs mere:

 

Om supervisionsforløbene»

Aftale om supervision»