Thomas Iversen | Themsvej 1, 8240 Risskov | Tlf.: 20 12 02 22 | e-mail.: thomas.iversen@webspeed.dk | www.thomas-iversen.dk © 2016

Tilbud til psykologer

Supervisionsforløb

 

Kurserne er tilrettelagt med henblik på specialistuddannelse, men som reglerne er, vil de også kunne bruges af psykologer, der er i gang med at opnå autorisation.

Ud over annoncerede supervisionsforløb tilbydes også individuel supervision og supervision af allerede eksisterende grupper.

 

Supervision i København:

I en årrække har der været afholdt et supervisionsforløb i Københavnsområdet. Kurset består af 5 til 6 hele dage halvårligt. Der optages løbende nye medlemmer på supervisionsholdet, ligesom tilsvarende et antal deltagere afslutter, når det ønskede timetal er opnået. Maks. deltagerantal i hver session: 8

 

Spørg efter nærmere oplysninger.