Thomas Iversen | Themsvej 1, 8240 Risskov | Tlf.: 20 12 02 22 | e-mail.: thomas.iversen@webspeed.dk | www.thomas-iversen.dk © 2016

Skriftlige udgivelser

  • Iversen, T. (1984): Handicap og krise. Nordisk Psykologi, 36(1), 46-55.

 

  • Iversen, T., Fiirgaard, K. M., Schriver, P., Rasmussen, O. & Andreasen, F. (1997). The effect of NaO Li Su on memory functions and blood chemistry in elderly people. Journal of Ethnopharmacology, Vol. 56, pp. 109 – 116. Elsevier Science, Ireland.

 

  • Iversen, T. & Christensen, A. K. (2005): Patienten i krise. I: Callesen, T., Antonsen, K., Christensen, E F., Lang-Jensen, T. (red.). Den akutte patient. København: Munksgaards Forlag. 295-302.

 

  • Iversen, T. (2007): Kognitiv Terapi - stress og traume. Hans Reitzels Forlag.

 

  • Iversen, T. & Larsen, S. K. (2008): Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af stress og udbrændthed. Med godt skal ondt fordrives. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Vol. 86, nr. 11, pp. 1271 – 1278.

 

  • Iversen, T. (2009). Psykisk Førstehjælp. I Buus, N. (red.). Psykiatrisk Sygepleje, Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, København, pp. 235 – 259.

 

  • Iversen, T. & Christensen, A. K. (2010): Patienten i krise. I Antonsen, K. & Callesen, T. Den akutte patient. 2. rev. udg. Munksgaard. København.

 

  • Iversen, T. & Rosenberg, N. K., red. (2013): Professionel kontakt i samtalebehandling, Hans Reitzels forlag, København.

 

  • Iversen, T. & Christensen, A. K. (2016): Akut psykisk førstehjælp. I Callesen, T., Mogensen, C. B., Petersen, D. B. & Antonsen, K. Den akutte patient. 3. udg. Munksgaard. København, pp. 427-436.